04:03, 15/03/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Chiều 15-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có đại diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, các huyện, thị thành, phố…

Chiều 15-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có đại diện UBMTTQ và các tổ chức thành viên; Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, các huyện, thị thành, phố…

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai sửa đổi chiều 15-3.
Quang cảnh hội thảo

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới so với Luật đất đai hiện hành như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang; hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội thảo.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội thảo.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cho dự thảo Luật Đất đai về một số nội dung trọng tâm gồm: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai; hộ gia đình sử dụng đất… Tất cả các ý kiến của các đại biểu tại hội thảo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, để hoàn chỉnh báo cáo gửi các cấp, ngành.

Một đại biểu phát biểu góp ý dự thảo Luật đất đai tại hội nghị.
Một đại biểu phát biểu góp ý dự thảo Luật đất đai tại hội nghị.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới… 

THÁI THỊNH