03:03, 15/03/2023

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân rút kinh nghiệm tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội những tháng đầu năm 2023.

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội những tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh hội nghịtruyền
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các ý kiến tham luận tại hội nghị đề xuất một số nội dung, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc vi phạm trong thời gian tới, tiêu biểu như duy trì mô hình “Lấy vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật làm chủ đề sinh hoạt” và rút kinh nghiệm cho bộ đội...

Tại hội nghị, chỉ huy lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, những cách làm hay, hiệu quả, góp phần duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của đơn vị.

V.THÀNH