08:03, 16/03/2023

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII

Ngày 16-3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII.

Ngày 16-3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII.

Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh về: Danh mục các dự án, công trình có chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (có 13 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa 17,24ha, đất rừng phòng hộ 1,46ha); điều chỉnh bổ sung địa điểm thực hiện dự án hồ Chà Rang (xã Ninh Lộc và xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa); quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Diên Khánh (tổng mức đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng, tại xã Diên Lạc).
 
Qua thẩm tra nội dung liên quan đến danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh trình 44 dự án cần thu hồi đất, với tổng diện tích gần 402,3ha; trong đó có 33 dự án có vốn ngân sách nhà nước, thu hồi gần 186,2ha và 11 dự án có vốn ngoài ngân sách, thu hồi hơn 216ha), ban đề nghị UBND tỉnh rà soát lại tên danh mục các dự án để đảm bảo trùng khớp với các văn bản khác; làm rõ việc thu hồi đất của một số dự án; việc cam kết triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư. Ban đề nghị không đưa vào danh mục các dự án cần thu hồi đất đối với 2 dự án có vốn ngoài ngân sách ở huyện Khánh Vĩnh. 
 
Đối với nội dung liên quan đến việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023, ban đề nghị cơ quan trình làm rõ tiến độ, nguyên nhân của các dự án đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn sang năm 2023…
 
HẢI LĂNG