11:03, 15/03/2023

Ông Nguyễn Văn Hào giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa

Chiều 15-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hào - Quyền Chủ tịch, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15-3-2023.

 

Chiều 15-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hào - Quyền Chủ tịch, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15-3-2023.

Ông Đinh Văn Thiệu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hào.
Ông Đinh Văn Thiệu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hào.

 

HẢI LĂNG