09:02, 07/02/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 1

Ngày 7-2, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1-2022 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2.

Ngày 7-2, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1-2023 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; tích cực mời gọi nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện có và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; thu hút đầu tư có hiệu quả các dự án thuộc danh mục trọng điểm kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ các tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mạnh mẽ và hiệu quả hơn; tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…


Tháng 1, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ phát triển với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 8.175 tỷ đồng, tăng 25,3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 135,7 triệu USD, tăng 8,1%; doanh thu du lịch đạt gần 1.969 tỷ đồng, tăng gấp 9,8 lần; thu ngân sách nhà nước đạt gần 1.439 tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán… Trong tháng 1, toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chính sách, chế độ về an sinh xã hội cho người dân trong dịp Tết; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


THIỆN TÂM