06:02, 06/02/2023

Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị, năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2023) và thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận...

Chiều 6-2, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị, năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2023) và thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ và kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra…

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Thanh tra tỉnh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Thanh tra tỉnh.

Được biết, năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 82 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm với số tiền 216 tỷ đồng và hơn 1.650m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc và kiến nghị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân. Toàn ngành cũng tiến hành gần 70 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan tiến hành 2.441 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 4.023 quyết định xử phạt hành chính…

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể...
... và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
... và bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân.

Với những thành tích đạt được, Văn phòng Thanh tra tỉnh và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân. Tổng Thanh tra Chính phủ tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra cho 13 cá nhân. Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 71 cá nhân.

Chánh Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Chánh Thanh tra tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.


N.V