07:02, 07/02/2023

Triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2023

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2023, với nhiều mục tiêu cao hơn năm 2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2023, với nhiều mục tiêu cao hơn năm 2022.


Cụ thể, năm nay, tỉnh phấn đấu ít nhất 93% công chức, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn trình độ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức và theo vị trí việc làm được phê duyệt; ít nhất 95% công chức, viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị tương ứng với chức danh được quy hoạch; ít nhất 85% cán bộ, công chức cấp xã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị tương ứng với chức danh được quy hoạch.

 

Tỉnh sẽ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho 3 vùng động lực của tỉnh và nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là về phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,8%. Tỉnh cũng hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút nhà quản lý, nhà khoa học trình độ cao, doanh nhân, nghệ nhân, chuyên gia, công nhân kỹ thuật tay nghề cao tham gia đào tạo nhân lực; khuyến khích nhân tài về làm việc tại tỉnh.

Lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh khai giảng tháng 7-2022, là một nội dung nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh.
Lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh khai giảng tháng 7-2022, là một nội dung nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh.


Các cơ quan liên quan sẽ cập nhật Danh mục ngành nghề cần đào tạo chuyên sâu, đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước giai đoạn 2021-2025, chú trọng lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, xây dựng và quản lý đô thị; xây dựng tiêu chí xác định ngành trọng điểm của tỉnh; lập Danh mục ngành nghề thu hút tại tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, thực hiện Đề án thí điểm định lượng hóa công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm; tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; hoàn thành các đề án đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, lao động - thương binh và xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…


N.V