09:02, 07/02/2023

Gia hạn thời gian di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Chiều 7-2, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan nghe báo cáo đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (thuộc Tổng Công ty Khánh Việt) vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1 (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

Chiều 7-2, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan nghe báo cáo đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (thuộc Tổng Công ty Khánh Việt) vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1 (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

 

Ong Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1 đặt thời gian hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày 31-12-2022. Tuy nhiên, năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình của dự án bị chậm (đến hết quý I/2023 mới hoàn thành), dẫn đến kế hoạch di dời bị ảnh hưởng. Do đó, Tổng Công ty Khánh Việt đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành di dời nhà máy vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1 đến hết tháng 12-2023.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng thống nhất chủ trương gia hạn di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, thời hạn hoàn thành trước ngày 31-12. Ông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tổng Công ty Khánh Việt hoàn tất các thủ tục di dời; các sở, ngành và địa phương tạo mọi điều kiện để việc di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa sớm hoàn thành, ổn định sản xuất.


ĐÌNH LÂM