07:02, 03/02/2023

Chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, hoạt động sơ kết phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất và toàn diện ở cả 3 lĩnh vực (quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án) trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch sơ kết 5 năm (từ ngày 1-7-2018 đến 30-6-2023) thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát tại sở, ngành, địa phương để nắm bắt thực tiễn thi hành luật; kiểm tra công tác thi hành luật; kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc và tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tổng hợp, dự thảo báo cáo toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành báo cáo của mình trước ngày 10-7. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động phục vụ sơ kết.


UBND tỉnh yêu cầu, hoạt động sơ kết phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất và toàn diện ở cả 3 lĩnh vực (quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án) trên phạm vi toàn tỉnh. Việc tổ chức sơ kết sẽ được thực hiện trước ngày 30-7 bằng hình thức phù hợp.


N.V