09:02, 02/02/2023

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa: Tập huấn chuyên ngành pháo binh, phòng không

Ngày 2-2, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp tập huấn chuyên ngành pháo binh, phòng không năm 2023.

Ngày 2-2, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp tập huấn chuyên ngành pháo binh, phòng không năm 2023.


Trong 4 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về hướng dẫn soạn thảo sơ đồ, phương án quan sát; quy trình bắn đạn thật súng máy phòng không; xu hướng phát triển, cách quản lý và phòng, chống máy bay không người lái UAV hiện đại; tổ chức và phương pháp kiểm tra hiệu chỉnh súng cối 82, súng ĐKZ 82; khẩu đội súng cối và súng ĐKZ 82 chiếm lĩnh làm công tác chuẩn bị bắn, chấp hành khẩu lệnh bắn…


Thông qua lớp tập huấn nhằm đánh giá kết quả công tác pháo binh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các học viên về công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu thực hành, nắm chắc chỉ lệnh, chỉ thị mới; thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức và thực hành các bài bắn của pháo binh, phòng không, làm cơ sở nâng cao nhận thức tổ chức chỉ huy, hiệp đồng cho cán bộ phòng không các cấp, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.


THẾ ANH