09:12, 08/12/2022

Khánh Sơn: Giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2023

Huyện Khánh Sơn vừa tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 cho các xã, thị trấn.

Huyện Khánh Sơn vừa tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 cho các xã, thị trấn.


Năm 2023, huyện Khánh Sơn được giao chỉ tiêu phát lệnh gọi 105 công dân nhập ngũ, trong đó 85 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay, huyện đã hoàn thành các bước xét duyệt chính trị, chính sách; phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với 339 thanh niên trong độ tuổi, kết quả có 132 thanh niên đạt về sức khỏe nhập ngũ.  


Để đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, lãnh đạo huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể nắm chắc và quản lý chặt chẽ thực lực thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…


Đinh Luận