10:12, 11/12/2022

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa trong 10 năm qua.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Khánh Hòa trong 10 năm qua.


Thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua


Theo Trung tá Nguyễn Phong Viên - Chính trị viên Ban CHQS TP. Nha Trang, để phong trào thi đua quyết thắng đạt hiệu quả thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu, hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố ra nghị quyết chuyên đề và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, luôn đặt mục tiêu lấy hiệu quả, chất lượng công việc để đánh giá trình độ, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đơn vị duy trì phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, cao điểm, như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Phát huy truyền thống LLVT thành phố, quyết tâm giành ngọn cờ 3 nhất”; “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” và phong trào thi đua trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu...

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ.


Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, được các cấp biểu dương, khen thưởng, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của LLVT thành phố.


Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ


Những năm qua, Ban CHQS TP. Nha Trang luôn làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, đạt kết quả cao trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, chú trọng xây dựng LLVT thành phố đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.


Hàng năm, Ban CHQS thành phố tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, quân số tham gia học tập đạt 100%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong có hơn 75% đạt khá, giỏi; tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng từ thành phố đến xã, phường, đơn vị tự vệ đúng quy định. LLVT duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ thành phố đến các xã, phường, đơn vị tự vệ; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, nhất là vào các ngày lễ, Tết trong năm.


Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố đầu tư kinh phí xây dựng thao trường huấn luyện cấp xã, khu sơ tán của LLVT; các công trình phòng thủ, chiến đấu; xây dựng, sửa chữa 13 nhà làm việc của Ban CHQS xã, phường; mua sắm đầy đủ trang bị phương tiện, vật chất bảo đảm sẵn sàng chiến đấu... Đồng thời, Ban CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; triển khai toàn diện công tác kỹ thuật, bảo đảm đủ, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Hoạt động tăng gia sản xuất luôn được đơn vị chú trọng đẩy mạnh, trị giá thu bình quân hàng năm đạt 6,2 triệu đồng/người/năm. Nhờ đó, đơn vị đưa vào ăn thêm thường xuyên tại bếp bình quân 3.000 đồng/người/ngày, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đơn vị làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe hàng năm đạt 99,7%.


Mặt khác, Ban CHQS thành phố cũng triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng với các đơn vị trong khối thi đua làm tốt công tác dân vận. Từ năm 2015 đến nay, LLVT thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn, chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, với tổng trị giá gần 350 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

 

5 năm qua, LLVT thành phố đã có 80 lượt tập thể, gần 350 lượt cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng; 321 lượt tập thể, gần 1.500 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong các đợt thi đua cao điểm, đột kích, đột xuất.

___________________________________


Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Liên tục trong nhiều năm qua, Ban CHQS TP. Nha Trang là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, tiêu biểu của quân khu. Đơn vị luôn hướng nội dung thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; tích cực kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua của LLVT thành phố đi vào nền nếp, có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.


THẾ ANH