02:10, 27/10/2022

Thành ủy Nha Trang: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 27-10, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sáng 27-10, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Dự hội nghị có bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ông Hồ Văn Mừng trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Hồ Văn Mừng trao giấy khen cho các tập thể.


Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của chính quyền trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân... Nhờ đó, kinh tế - xã hội của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thành phố đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân.

Ông Hồ Văn Mừng kết luận, thời gian tới, các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe phản ánh, giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những thông tin xấu độc trên Internet. Các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là về an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo; phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Mặt trận và các đoàn thể chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng và tham gia các phong trào ở địa phương...

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân.


Nhân dịp này, 21 tập thể, 29 cá nhân xuất sắc được nhận giấy khen của UBND TP. Nha Trang.

T.M