08:09, 23/09/2022

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Nhà máy X52

Ngày 23-9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra, làm việc với Nhà máy X52 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân).

Ngày 23-9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra, làm việc với Nhà máy X52 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân).

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Nhà máy X52.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Nhà máy X52.


Theo đại diện Nhà máy X52, đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghệ sửa chữa vũ khí, khí tài, đưa vào khai thác đúng công năng, phục vụ đắc lực cho công tác sản xuất, sửa chữa tàu quân sự và dân sự. Nhà máy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị sửa chữa tàu và vũ khí, khí tài theo kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao và chủ động phối hợp với các nhà máy khác để sửa chữa theo nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; phối hợp triển khai kế hoạch biên dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị, công nghệ hiện đại để thuận lợi cho quá trình sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật.


Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu thời gian tới, Nhà máy X52 tập trung huấn luyện làm chủ trang bị và công nghệ mới, nâng cao chất lượng sửa chữa các loại phương tiện, tàu thuyền; tham gia bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; có kế hoạch xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao..., bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


VĨNH THÀNH