08:09, 23/09/2022

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ II

Ngày 23-9, Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 23-9, Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa chúc mừng Đại hội Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027.
Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa chúc mừng Đại hội Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027.


Nhiệm kỳ 2017-2022, Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa đã tổ chức 7 hội thảo về thị trường bất động sản với đóng góp của nhiều chuyên gia, nội dung thiết thực và bổ ích. Hiệp hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội của địa phương như: công tác cứu trợ, tài trợ khi địa phương gặp thiên tai lũ lụt...


Nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức hiệu quả chương trình hội thảo, tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt các thông tin thay đổi về chính sách, quy hoạch... để hội viên nắm được nhanh, chính xác nhất.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 32 người; ông Nguyễn Xuân Thùy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch hiệp hội.


V.K