08:09, 23/09/2022

Tuyên truyền Nghị quyết 55 cho các chức sắc tôn giáo

Chiều 23-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 55, ngày 16-6-2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cho hơn 100 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Chiều 23-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 55, ngày 16-6-2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cho hơn 100 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Quang cảnh hội nghị


Theo đó, các đại biểu được thông tin các nội dung cơ bản của Nghị quyết 55 quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về: Quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa.


Hội nghị nhằm thông tin đến các tổ chức tôn giáo những định hướng, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới.


M.P