09:09, 23/09/2022

Góp ý sửa đổi tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công

Sáng 23-9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04, ngày 11-1-2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì.

Sáng 23-9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04, ngày 11-1-2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì.


Theo dự thảo nghị định Bộ Tài chính đang xây dựng, có 4 nhóm được sử dụng xe ô tô, gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân Nhà nước.


Hội nghị đã thảo luận các vấn đề, trong đó yêu cầu quy định mới cần làm rõ các chức danh được sử dụng xe ô tô, giá mua xe tối đa, thời hạn sử dụng, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô…


C.Đ