Đảng ủy Học viện Hải quân: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng

Thứ Bảy, 17/09/2022, 10:56 [GMT+7]

Đảng ủy Học viện Hải quân: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng

Ngày 17-9, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng, đợt 2 năm 2022.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 18-9. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt này có gần 230 người là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng và quần chúng ưu tú được tạo nguồn phát triển đảng năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập các nội dung: Những vấn đề cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử hình thành, phát triển và cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; con đường phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

VĨNH THÀNH

.

các thông tin tiện ích