Hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang: Cần khẩn trương di dời

Thứ Sáu, 16/09/2022, 20:19 [GMT+7]

Hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang: Cần khẩn trương di dời

Chiều 16-9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về việc thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.


Ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án; xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để tạo thuận lợi cho các cơ quan thực hiện thẩm định hồ sơ di dời. Ban Quản lý Dự án 7 thông tin cho các địa phương về yêu cầu đối với từng loại hạ tầng kỹ thuật để địa phương có phương thức và lựa chọn vị trí di dời phù hợp. Các sở, ngành liên quan hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện công tác di dời. Sở Giao thông vận tải tổng hợp những kiến nghị của các địa phương để xem xét, giải quyết hoặc báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời…


Theo báo cáo, có 41 hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông…) bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang (huyện Vạn Ninh có 22 hệ thống; thị xã Ninh Hòa có 6 hệ thống; huyện Khánh Vĩnh có 4 hệ thống; huyện Diên Khánh có 9 hệ thống). Đến nay, việc di dời chưa đạt tiến độ đề ra như chỉ đạo của UBND tỉnh.


MẠNH HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích