07:09, 16/09/2022

Công đoàn ngành Công Thương học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương

Chiều 16-9, Công đoàn ngành Công Thương Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cho các các công đoàn trực thuộc.

Chiều 16-9, Công đoàn ngành Công Thương Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cho các các công đoàn trực thuộc.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 55; quán triệt Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55. Sau hội nghị, các công đoàn trực thuộc ngành Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên và người lao động trong từng đơn vị bằng nhiều hình thức.

 

 

Cũng dịp này, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, ngang cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045… đồng thời, công đoàn ngành tổ chức tổng kết các hoạt động công đoàn ngành quý 3/2022.

 

 

Đình Lâm