08:09, 21/09/2022

Các dự án do Ban quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư: Phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ngày 21-9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ban quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Ngày 21-9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án do Ban quản lý (BQL) dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.


Theo báo cáo, dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang) đang chậm tiến độ GPMB cả 5 hạng mục, trong đó hạng mục đường và kè nam sông Cái vẫn chưa được phê duyệt phương án giá đất năm 2022. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp đang vướng mắc việc bồi thường, di dời mồ mả; mới bàn giao cho nhà thầu 8,5/13,45ha. Dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có 33 thửa đất bị ảnh hưởng, nhưng đến nay mới thông qua hội đồng bồi thường 17 trường hợp, chưa ban hành được quyết định bồi thường nào.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu thời gian tới, BQL dự án phát triển tỉnh cùng các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB các dự án. Trong đó, dự án CCSEP Nha Trang đến ngày 15-10 phải xong công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB của 4 hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử, đê kè phía bắc sông Cái; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ của hạng mục đường và kè phía nam sông Cái đảm bảo chất lượng; ngày 30-9 phải hoàn thành việc phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật... Đối với dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, UBND TP. Nha Trang phải hoàn thành công tác bồi thường đúng tiến độ đề ra; trong tháng 10 phải hoàn thành 196 lô đất tái định cư, đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện về điện, nước, cáp quang... để người dân xây nhà. Đối với dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, UBND TP. Nha Trang cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ vào ngày 30-11.


VĂN KỲ