09:09, 20/09/2022

Thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện hồ chứa nước Ka Tơ

Sáng 20-9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn); nội dung này sẽ được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII, dự kiến diễn ra ngày 23-9. Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp.

Sáng 20-9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn); nội dung này sẽ được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII, dự kiến diễn ra ngày 23-9. Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp.

 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.


Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất với chủ trương chuyển mục đích sử dụng 0,71ha rừng trồng sản xuất tại tiểu khu 293, xã Ba Cụm Nam để thực hiện dự án. Dự án hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ có tổng diện tích 6,51ha, trong đó có 0,71ha rừng trồng sản xuất phải chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước này nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, chủ động nước tưới cho một phần diện tích sản xuất nông nghiệp tại xã Ba Cụm Nam.


BÍCH LA