09:09, 20/09/2022

Rà soát vướng mắc của các đồ án quy hoạch

Ngày 20-9, các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát một số vướng mắc trong Đồ án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Ngày 20-9, các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát một số vướng mắc trong Đồ án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.


Tại buổi làm việc, sau khi nghe đơn vị tư vấn (Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam) báo cáo một số nội dung vướng mắc, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ vào quy hoạch ngành giao thông, nhu cầu sử dụng đất, phương án bảo vệ thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng phải rà soát những mâu thuẫn giữa Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch khác đang lập đã đến giai đoạn cuối trình thẩm định để đảm bảo thực hiện không vướng sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.


Đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, đơn vị tư vấn cần phối hợp Sở Xây dựng, UBND TP. Nha Trang hoàn chỉnh báo cáo đồ án quy hoạch phải phù hợp định hướng phát triển TP. Nha Trang trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; đưa ra giải pháp quy hoạch các khu dân cư chật hẹp hiện hữu; tập trung quy hoạch giao thông ở các khu vực mới và mở các tuyến đường mới, hạn chế quy hoạch giao thông nội thành; kiểm tra, rà soát quy hoạch trục giao thông 2 bên sông Cái; tính toán bề rộng hệ thống kênh phù hợp với giai đoạn hiện nay và có định hướng trong tương lai...


VĂN KỲ