11:09, 18/09/2022

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa: Xây dựng chính quy ngành kỹ thuật

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Qua đó, góp phần bảo đảm kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang thị xã trong mọi tình huống.

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Ninh Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Qua đó, góp phần bảo đảm kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã trong mọi tình huống.


Sắp xếp khoa học, quản lý chặt chẽ


Có dịp đến thăm nhà kho vũ khí - đạn của Ban CHQS thị xã Ninh Hòa, chúng tôi rất ấn tượng với nề nếp chính quy ngành kỹ thuật của đơn vị. Nhà kho được xây dựng đồng bộ, đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ đúng quy định, có hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét và các công trình, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vũ khí, trang bị kỹ thuật trong nhà kho được phân lô, phân cấp theo từng chủng loại và được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Những giá súng bóng loáng với thông tin được ghi chép, thống kê đầy đủ, cụ thể, bảo đảm “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”, súng bộ binh được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ.

 

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa kiểm tra kho vũ khí - đạn của đơn vị.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa kiểm tra kho vũ khí - đạn của đơn vị.


Được biết, thời gian qua, Thị ủy, UBND thị xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư ngân sách nâng cấp trang bị kỹ thuật, xây dựng, sửa chữa nhà kho, phương tiện... nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã chủ động đề ra nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật sát với đặc điểm nhiệm vụ, thực trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của LLVT thị xã và yêu cầu xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Ban Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Ban Tham mưu nắm chắc số lượng, chất lượng, quản lý, dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp, chặt chẽ; tích cực tham mưu đề nghị Bộ CHQS tỉnh từng bước bổ sung số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật còn thiếu và triển khai các giải pháp duy trì tình trạng chất lượng, đồng bộ, không để hư hỏng, xuống cấp.


Thực hiện phương châm “giữ tốt, dùng bền”, không để xảy ra mất mát, cháy nổ, xuống cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, đơn vị đã duy trì thường xuyên chế độ ngày kỹ thuật, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm định được thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Nhờ vậy, thời gian qua, công tác kỹ thuật của đơn vị luôn đạt được những kết quả vững chắc, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác.


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật


Đảng ủy - Ban CHQS thị xã đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả xây dựng chính quy, coi đây là giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình sát với tình hình nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành công tác kỹ thuật đúng điều lệnh, điều lệ, quy định ngành, mệnh lệnh, chỉ tiêu nhiệm vụ và hướng dẫn hàng năm của cấp trên; đề ra nhiều giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng thực hiện công tác kỹ thuật. Qua đó, hiệu quả thực hiện công tác kỹ thuật ngày càng đi vào nền nếp, chính quy.


Cùng với đó, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bố trí sử dụng cán bộ, nhân viên kỹ thuật bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chức trách được giao. Hàng năm, tổ chức huấn luyện kỹ thuật cho từng đối tượng chặt chẽ, đúng, đủ nội dung; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, phù hợp với mục tiêu, đối tượng huấn luyện; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.


Trung tá Phạm Phú Đạt - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Ninh Hòa cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã luôn quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Qua đó, công tác kỹ thuật của LLVT thị xã đã có những chuyển biến toàn diện, tích cực và đạt được nhiều kết quả vững chắc; duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ số kỹ thuật đã được nâng lên rõ rệt, bảo đảm cho các nhiệm vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời. Đồng thời, xây dựng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật có nhiều chuyển biến, thực sự bền vững; đội ngũ cán bộ, nhân viên của ngành không ngừng lớn mạnh; khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật được nâng lên... góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Thế Anh