10:08, 09/08/2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án 06

Sáng 9-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Sáng 9-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Theo báo cáo, sau 6 tháng triển khai đề án 06, người dân, doanh nghiệp cả nước tham gia, ủng hộ và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh; triển khai đăng ký thi trực tuyến; đăng ký xe mô tô đến cấp xã; cấp hộ chiếu online…

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Tại Khánh Hòa, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ, yêu cầu. Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh; thành lập tổ công tác đề án cấp tỉnh, 8 tổ cấp huyện, 965/965 tổ cấp thôn. Hiện tỉnh đã hoàn thành cập nhật kết nối, tích hợp, chia sẻ danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh…


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần lấy người dân làm động lực, mục tiêu phát triển; đổi mới phương pháp hành động để dần thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân từ trạng thái giao dịch, thực hiện các thủ tục truyền thống sang môi trường số; xây dựng quy chế, quy định làm việc của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với yêu cầu của môi trường số; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gắn với lộ trình đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thực hiện đề án, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và nhân dân, doanh nghiệp…


Thành Long