04:08, 16/08/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chiều 16-8, ông Lê Hữu Trí – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chiều 16-8, ông Lê Hữu Trí – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

 

Ông Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi khảo sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ông Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi khảo sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao cho 8 cơ quan chủ trì triển khai; hiện các chính sách hỗ trợ này đã kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện hỗ trợ. Trong đó, Sở lao động – Thương binh và Xã hội vừa là cơ quan tham mưu, tổng hợp việc triển khai các chính sách; vừa là cơ quan chủ trì thực hiện 2 chính sách: hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động (có 8 doanh nghiệp, với 304 lao động được hỗ trợ, tổng cộng hơn 1,33 tỷ đồng); hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (có 236 lao động được hỗ trợ tổng số tiền hơn 875,5 triệu đồng).

 

Đoàn khảo sát đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đánh giá tính khả thi, hiệu quả, hạn chế của từng chính sách; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách, trên cơ sở đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể…

 

HẢI LĂNG