10:08, 10/08/2022

Cam Lâm: Nhiều cán bộ bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật

Ngày 10-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ngày 10-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và 8 đảng viên. Theo đó, qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:


Từ ngày 1-1-2018 đến 30-6-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền của UBND cấp huyện, không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, vi phạm quy định pháp luật về đất đai khi cho phép 114 trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để tự làm đường, tách thửa và đã tách tổng cộng thành 2.350 thửa với tổng diện tích đất hơn 57ha; để nhiều cán bộ chủ chốt của huyện thiếu gương mẫu, vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã làm ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tính đồng bộ trong quy hoạch trên địa bàn huyện; ảnh hưởng lâu dài đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận xã hội và nguy cơ gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm thuộc về các ông: Lương Dự - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm; Nguyễn Hữu Hảo - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nguyễn Trí Tuân - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021; Lê Phạm Thùy Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm; Lê Anh Tùng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lâm; Mai Như Chi - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Huỳnh Quốc Dũng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Nguyễn Tấn Đạt - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm.


UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với các ông: Nguyễn Tấn Đạt, Huỳnh Quốc Dũng; thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Mai Như Chi. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các ông: Lương Dự, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Trí Tuân, Lê Phạm Thùy Ngân và Lê Anh Tùng.


XUÂN THÀNH