09:08, 10/08/2022

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Kiểm tra kết quả thực hiện phong trào tại Khánh Hòa

Ngày 10-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", do Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, do Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.


Theo báo cáo, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 287.392/301.920 gia đình (đạt tỷ lệ 95%); 944/968 thôn, tổ dân phố (đạt tỷ lệ 97,5%); 1.165/1.182 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (98,6%) đạt chuẩn văn hóa... Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa của nhân dân được phát huy và mở rộng tại các địa phương để chăm lo người có công với cánh mạng; trên 90% hộ chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình ở địa phương…

 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao đổi cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao đổi cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.


Tại buổi làm việc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong phong trào; kết hợp chặt chẽ phong trào với các cuộc vận động, các phong trào khác; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đoàn thể; kiện toàn, bồi dưỡng, phát huy vai trò của các ban chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chấp hành nghiêm quy định của địa phương, khu dân cư...


Trước đó, chiều 9-8, đoàn công đã đến kiểm tra thực tế kết quả thực hiện phong trào tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa.


THANH TRÚC