01:08, 10/08/2022

Phát huy vai trò trung tâm trong công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 15-8-1987, Tỉnh ủy Phú Khánh ban hành Quyết định số 225 về việc thành lập Hội Hữu nghị các nước và các dân tộc tỉnh Phú Khánh. Đến ngày 4-11-1994, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2356 đổi tên Hội Hữu nghị các nước và các dân tộc tỉnh Phú Khánh thành Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa. 

Ngày 15-8-1987, Tỉnh ủy Phú Khánh ban hành Quyết định số 225 về việc thành lập Hội Hữu nghị các nước và các dân tộc tỉnh Phú Khánh. Đến ngày 4-11-1994, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2356 đổi tên Hội Hữu nghị các nước và các dân tộc tỉnh Phú Khánh thành Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa. Trao đổi về hành trình 35 năm qua, ông Lê Trung Hưng - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết:

 

Ông Lê Trung Hưng - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa
Ông Lê Trung Hưng - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa


- So với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh là tổ chức chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân được thành lập sớm nhất. Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp đã cùng các tổ chức thành viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần làm cho bạn bè quốc tế, các đối tác hiểu đúng về tình hình Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được duy trì; hoạt động về hòa bình, hữu nghị được mở rộng cả về số lượng lẫn chiều sâu; công tác người Việt Nam ở nước ngoài được tập trung và chú trọng. Mối quan hệ với người nước ngoài ngày thêm gắn chặt, thắm tình hữu nghị và thân thiết. Những kết quả Liên hiệp đạt được là do thành tựu của sự nghiệp đổi mới và đường lối, chính sách đối ngoại do Đảng lãnh đạo; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo của cơ quan thường trực Liên hiệp và sự tham gia tình nguyện đóng góp nhiệt tình của các hội thành viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh.


- Ông có thể chia sẻ thêm về những thành quả đạt được của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị?


- Hoạt động đối ngoại nhân dân được thể hiện trên các phương diện: Công tác thông tin đối ngoại; công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; công tác phi chính phủ nước ngoài; công tác tập hợp kiều bào. So với thời gian đầu thành lập, công tác thông tin đối ngoại đã có bước phát triển rõ rệt, thể hiện sự thay đổi linh hoạt cách thức hoạt động hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thời đại số và công nghệ thông tin. Năm 2014, Trang thông tin điện tử http://dnnd.vn của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh được thiết lập; năm 2016, Liên hiệp xuất bản Bản tin Hữu nghị. Ngoài ra, Liên hiệp đã xuất bản kỷ yếu, tập san, phim tài liệu… giới thiệu về các hoạt động đối ngoại trong, ngoài tỉnh. Bên cạnh phát triển công tác thông tin đối ngoại, Liên hiệp vẫn tập trung vào cách thức hoạt động truyền thống là công tác phát triển, củng cố các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế. Đến nay, Liên hiệp duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế, nhất là với các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán. Nhiều đoàn đại sứ, tổng lãnh sự của một số nước như: Ả Rập Xê Út, Cuba, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào… đã đến thăm, làm việc với Liên hiệp. Hàng năm, Liên hiệp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân với nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo bạn bè quốc tế tham gia. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa với du khách, bạn bè quốc tế. Liên hiệp cũng đã chủ trì tổ chức một số cuộc hội thảo, liên hoan, lễ kỷ niệm có quy mô lớn, mang tính khu vực. Đặc biệt, năm 2020 và 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Liên hiệp đã thực hiện 5 đợt trao quà đến tận tay người nước ngoài đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.


Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp và các đơn vị thành viên đã tích cực vận động cá nhân, tổ chức nước ngoài viện trợ dưới các hình thức dự án, phi dự án với tổng giá trị giải ngân ước đạt khoảng 280 tỷ đồng. Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường xuyên có mối quan hệ hợp tác với cơ quan thường trực Liên hiệp như: Les Amis de Nha Trang, Association Aide pour le Vietnam, Ecole Sauvage (Pháp), Aid for Kids (Mỹ), Tzuchi (Đài Loan)... Hoạt động viện trợ tập trung chủ yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội. Để thực hiện tốt công tác tập hợp kiều bào, Liên hiệp đã thông qua các hoạt động giao lưu gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán; du xuân tìm hiểu văn hóa Việt Nam nhân dịp Tết truyền thống; viếng đền Hùng Vương tại Nha Trang; Tết Trung thu cho thiếu nhi... đã kết nối, huy động một bộ phận kiều bào tham gia. Thông qua kiều bào, hình ảnh văn hóa, đất nước con người Việt Nam được giới thiệu hiệu quả đến bạn bè quốc tế.


- Để công tác đối ngoại nhân dân phát huy được vai trò, tính hiệu quả, ông có thể cho biết phương châm và cách làm của Liên hiệp?


- Trước hết, chúng ta cần quán triệt, nắm vững nội dung chỉ đạo trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các kế hoạch triển khai công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam theo từng giai đoạn; cải tiến phương thức, nội dung tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng với đó, nâng cao năng lực trong công tác đầu mối vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là nhân sự chủ chốt của Liên hiệp; kịp thời nắm bắt xu thế phát triển trong thời đại kỹ thuật số, vận dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quảng bá công tác đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung đến bạn bè quốc tế trong và ngoài nước thông qua các ấn phẩm thông tin đối ngoại.


Với phương châm: Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả, Liên hiệp sẽ phát huy truyền thống 35 năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước, các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới để vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong hệ thống chính trị đối ngoại, đó là: Đối ngoại của Đảng; ngoại giao của Nhà nước; đối ngoại nhân dân.


- Xin cảm ơn ông!

Giang Đình (Thực hiện)

 


 

Cầu nối của tình hữu nghị
 
Hiện nay, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh có mối quan hệ với các hội hữu nghị song phương, đa phương. Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối trực tiếp giao lưu với bạn bè quốc tế. Các tổ chức hội trực thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh gồm: Hội Ái mộ bác sĩ A.Yersin, Hội Hữu nghị Việt - Trung, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Việt - Nhật, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt - Đức. Liên hiệp đang xúc tiến thành lập thêm một số tổ chức hội thành viên khi đủ điều kiện như Hội Hữu nghị Việt - Pháp, Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt - Hàn… nhằm tăng cường lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân. Một số hình ảnh về các hoạt động giao lưu nhân dân được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện trong thời gian qua đã phần nào minh chứng cho vai trò cầu nối của tình hữu nghị với bạn bè các nước. (N.T)

 

Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp  Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (bìa phải) tặng bức trướng cho Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh nhân dịp đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (bìa phải) tặng bức trướng cho Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh nhân dịp đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đoàn lưu học sinh các nước và kiều bào về tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại TP. Nha Trang.

Đoàn lưu học sinh các nước và kiều bào về tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại TP. Nha Trang.

 

Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm  Ngày Quốc khánh vương quốc Campuchia.

Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh vương quốc Campuchia.

 

Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà hỗ trợ công dân Nga ở TP. Nha Trang gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021.

Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà hỗ trợ công dân Nga ở TP. Nha Trang gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021.

 

Lưu học sinh Lào biểu diễn văn nghệ trong buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào  do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức.

Lưu học sinh Lào biểu diễn văn nghệ trong buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức.