09:08, 10/08/2022

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8-2022

Sáng 10-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8-2022 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Hội nghị kết nối với 1.918 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 64.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Sáng 10-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8-2022 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Hội nghị kết nối với 1.918 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 64.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề về những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây và chuyên đề về những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào 60 năm qua.

 

Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Ông Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Ông Phan Xuân Thủy đề nghị trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022… Đồng thời, yêu cầu các địa phương, các cấp, các ngành đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tăng cường tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kết quả  phòng, chống dịch Covid-19; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng…


X.T