09:07, 18/07/2022

Báo cáo với các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang

Ngày 18-7, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp báo cáo với các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040. 

Ngày 18-7, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp báo cáo với các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040. 
 
Tại cuộc họp, các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu sâu hơn về các giải pháp chống ngập cho TP. Nha Trang; quan tâm quy hoạch phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng; mở rộng khu vực nghiên cứu ra xã Diên Phú (huyện Diên Khánh) và xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa); quan tâm quy hoạch đường giao thông và nghiên cứu khả năng mở rộng đường Trần Phú; dành quỹ đất tốt cho giáo dục; quy hoạch các khu vực trồng cây, tăng mảng xanh cho thành phố…

 

1
Ông Nguyễn Hải Ninh kết luận cuộc họp.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp tâm huyết và sâu sắc của các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ kết luận những định hướng lớn. Về cơ bản, những nội dung trong dự thảo quy hoạch được sự đồng tình cao của các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau cuộc họp, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ có thông báo kết luận, trong đó có giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch. 

 
VĂN KỲ