09:07, 18/07/2022

Họp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh

Sáng 18-7, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Sáng 18-7, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.
 
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 1.000 đại biểu, góp phần để cán bộ, đảng viên nắm những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, thực hiện nghị quyết một cách đúng đắn, sáng tạo, phấn đấu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. UBND tỉnh đã đón tiếp 11 đoàn của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đến thăm, làm việc; ban hành ấn phẩm Khánh Hòa - Điểm đến thành công năm 2022, clip xúc tiến đầu tư năm 2022; phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 hội nghị, hội thảo quốc tế bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các sở, ban, ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh…

 

1
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận cuộc họp.
 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền nội dung các nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa; tăng cường tuyên truyền về các ngày kỷ niệm quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới và trong khu vực ASEAN. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo; hoạt động khai thác hải sản trên biển; đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá công tác đối ngoại của Đảng, đất nước và của tỉnh, nhất là trên không gian mạng... Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc liên quan để đạt hiệu quả thiết thực trong công tác thông tin đối ngoại… 
 
N.T