11:06, 27/06/2022

Cam Lâm mở lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã

Sáng 27-6, UBND huyện Cam Lâm khai mạc lớp bồi dưỡng cho 158 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Sáng 27-6, UBND huyện Cam Lâm khai mạc lớp bồi dưỡng cho 158 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.


Theo đó, từ ngày 27 đến 29-6, các đại biểu được phổ biến 4 chuyên đề chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.


Được biết, từ ngày 30-6 đến 4-7, UBND huyện Cam Lâm sẽ tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng thứ 2 cho các đại biểu HĐND cấp xã.


Hoa Linh