11:06, 27/06/2022

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022

Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa (Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa) lần thứ II, năm 2022.

 

Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa (Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa) lần thứ II, năm 2022.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T