11:06, 20/06/2022

Nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong

Ngày 20-6, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ngày 20-6, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo tại cuộc họp.


Đến nay, Ban Quản lý KKT Vân Phong đã phối hợp với đơn vị tư vấn cơ bản hoàn thiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch KKT Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đồ án xác định 19 phân khu chức năng phủ kín toàn bộ 70.000ha đất liền và đảo của KKT Vân Phong theo định hướng huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp. Ngoài ra, còn định hướng 8 khu công nghiệp, khu chức năng công nghiệp trong KKT. Đồ án cũng xác định đất phát triển dịch vụ du lịch 7.556ha, đất công nghiệp 4.320ha, đất phát triển cảng biển 1.200ha, đất giao thông đối ngoại và nội vùng 3.100ha, đất hiện trạng đô thị và phát triển đô thị 16.326ha…

Ban Quản lý KKT Vân Phong đã thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức phản biện khoa học; lấy ý kiến 20 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Dự kiến, ban sẽ trình HĐND tỉnh thông qua vào tháng 7-2022 và trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án ngay sau đó; Bộ Xây dựng sẽ thẩm định trong tháng 8 và tháng 9-2022; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua đồ án trong tháng 9 và tháng 10-2022.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị, khi hoàn thiện đồ án, đơn vị tư vấn cần chú ý việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường ở KKT Vân Phong. Cụ thể, đối với những ngành nghề ở Nam Vân Phong phải giảm tối đa tác động đến môi trường; Bắc Vân Phong phải là khu sinh thái ở mức độ cao nhất. Đồng thời, phải quan tâm đến việc tái định cư và sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó các khu tái định cư cần xác định diện tích lớn hơn; phải có đánh giá về các ngành nghề của người dân sau khi các dự án triển khai.


VĂN KỲ