11:01, 12/01/2022

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 2 đơn vị

Chiều 12-1, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Cục Thuế tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị giai đoạn 2016 - 2021.

 

Chiều 12-1, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Cục Thuế tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị giai đoạn 2016 - 2021.


Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã có những trao đổi cụ thể với Cục Thuế tỉnh để làm rõ thêm một số nội dung về những lĩnh vực phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa ngành thuế với các sở, ngành liên quan; trao đổi thông tin về việc giải quyết các trường hợp đơn do HĐND tỉnh chuyển đến…


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021, số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của ngành thuế là 237 đơn, trong đó có 77 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền xử lý, ngành thuế tỉnh đã xử lý đúng hạn 76 đơn, còn 1 đơn đang xử lý.


. Cùng ngày, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị trong giai đoạn 2016 - 2021.


HẢI LĂNG