Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến báo cáo tổng kết Nghị quyết tam nông

Thứ Tư, 19/01/2022, 20:50 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến báo cáo tổng kết Nghị quyết tam nông

Sáng 19-1, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26. Các ông: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn tham dự.


Sau 15 năm thực hiện, Nghị quyết 26 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên cả 3 mặt: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Tuy nhiên, việc phát huy năng lực chủ thể, nâng cao đời sống nông dân còn khó khăn; phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân thiếu bền vững; chênh lệch về xây dựng nông thôn mới, đời sống, thu nhập các vùng, miền...

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Ông Võ Văn Thưởng đánh giá, sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện Nghị quyết 26 đã đạt những thành tựu to lớn. Ông đề nghị Ban chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tổng kết và làm rõ những góp ý của các bộ, ngành, địa phương, xác định giải pháp đột phá, có lộ trình phù hợp, trên cơ sở khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu đến tháng 3 trình Bộ Chính trị, tháng 5 trình Ban Chấp hành Trung ương để tổng kết Nghị quyết 26…


V.L
 

.

các thông tin tiện ích