Triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2022

Thứ Tư, 19/01/2022, 18:57 [GMT+7]

Triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2022

Chiều 19-1, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tới dự hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu, năm 2022, ngành Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức các cơ quan, đơn vị theo các quy định mới; tham mưu chặt chẽ việc tinh giản biên chế theo lộ trình chung và thực hiện chế độ, chính sách phù hợp đối với đối tượng tinh giản. Ngành cũng chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu tổ chức tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 và triển khai Chương trình phát triển nhân lực giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030, Đề án số hóa tài liệu vĩnh viễn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026, Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2022-2030… Đồng thời, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, thanh tra công vụ; đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; thực hiện công tác tôn giáo đúng quy định.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Truyện.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Truyện.

 

Được biết, năm 2021, ngành Nội vụ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác đột xuất. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành, công tác cán bộ, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế… đều được triển khai khá đồng bộ, chặt chẽ. Dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được tham mưu đẩy mạnh.

 

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước.
Các cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ và các cá nhân.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ và các cá nhân.

 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Sở Nội vụ; bằng khen cho Sở Nội vụ và ông Ngô Truyện, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ. Bộ Nội vụ tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước cho 8 cá nhân; bằng khen cho Sở Nội vụ và 2 cá nhân. UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể và bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân.

 

N.V

 

.

các thông tin tiện ích