Hội thảo Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 19/01/2022, 15:24 [GMT+7]

Hội thảo Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 19-1, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19” bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa
 
 
Hội thảo đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Cơ chế tài chính và những khó khăn vướng mắc trong sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; mục tiêu và tác động của cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19; cơ chế chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 - những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục; kiểm toán huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số vấn đề đặt ra; khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện viẹc huy động và quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Hà Nội, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp về thuế và các khoản thu ngân sách trong phòng, chống dịch Covid-19…
 
 
Bên cạnh đó, hội thảo còn đánh giá việc huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạị các địa phương; việc tuân thủ văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ…. Căn cứ mục tiêu chung và tình hình thực tế, các đoàn kiểm toán khu vực sẽ xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán khi thực hiện khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán. 
 
 
 K. HÀ
 
 
.

các thông tin tiện ích