Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Ba, 18/01/2022, 23:00 [GMT+7]

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 18-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác triển khai Quyết định số 238 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, giai đoạn 2021 - 2025.

 

Các cơ quan ký kết chương trình phối hợp.
Các cơ quan ký kết chương trình phối hợp.


Tại hội nghị, 3 đơn vị đã thống nhất phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phối hợp cung cấp thông tin chính thống, tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, kích động; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp, nhạy cảm; tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua, khen thưởng điển hình tiên tiến, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi pháp luật…


THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích