Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Thứ Ba, 18/01/2022, 23:07 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Chiều 18-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án). Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Theo Đề án, mục tiêu tổng quát là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại Khánh Hòa, tỉnh đã triển khai thực hiện một số hoạt động tạo tiền đề vững chắc để triển khai Đề án.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương mà nòng cốt là Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ… khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình về thời gian, nhân lực triển khai thực hiện đảm bảo Đề án thực hiện thành công.


Thành Long

.

các thông tin tiện ích