10:12, 17/12/2021

Ký kết quy chế phối hợp triển khai Quyết định 238 của Ban Bí thư

Chiều 17-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2022-2026 triển khai Quyết định 238 ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Chiều 17-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2022-2026 triển khai Quyết định 238 ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Dự hội nghị ký kết có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Hai cơ quan đã thống nhất chương trình phối hợp với các nội dung chủ yếu: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chính sách của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh…; tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đầu nhiệm kỳ, những sự kiện lớn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị; phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân bức xúc; phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, thông tin giả, xuyên tạc, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.


HẢI LĂNG