10:12, 17/12/2021

Ông Đinh Văn Thiệu nghe báo cáo dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa

Ngày 17-12, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Ngày 17-12, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo của trường.


Tại cuộc họp, lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa đã nêu ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục như: Xây dựng văn hóa chất lượng bền vững; chính sách hỗ trợ người học, hoạt động giáo dục, phát triển kỹ năng cho sinh viên; đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính xây dựng các mô hình hỗ trợ người học, phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ, kết nối và phục vụ cộng đồng; xây dựng không gian môi trường học và triển khai nguồn học liệu, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ người học…


Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu Trường Đại học Khánh Hòa rà soát hoàn thiện lại dự thảo, trong đó nêu rõ các hạng mục đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của trường… và lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành trong tháng 12-2021.


T.TRÚC