10:12, 17/12/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021

Sáng 17-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021.

Sáng 17-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến 4 chuyên đề gồm: Tình hình Công giáo hiện nay và một số vấn đề cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết Công giáo; tình hình đạo Tin lành hiện nay và một số vấn đề cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết đạo Tin lành; tình hình các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và một số trọng tâm công tác tôn giáo của Mặt trận thời gian tới; nội dung, phương thức vận động tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tổ chức Giáo hội, tổ chức xã hội tôn giáo - những điểm cần lưu ý.


K.H