UBND tỉnh Khánh Hòa:

Thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII

Thứ Hai, 22/11/2021, 21:13 [GMT+7]

Thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII

Chiều 22-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét, thông qua một số nội dung UBND tỉnh dự kiến trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII.


Tại cuộc họp, các vị lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh cơ bản nhất trí các nội dung sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022. Liên quan đến các nội dung này, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, cân đối vốn để ưu tiên bố trí cho các dự án trọng điểm, mang tính động lực cho sự phát triển tỉnh.


Ngoài ra, UBND tỉnh thống nhất trình tại kỳ họp HĐND tỉnh các nội dung: Hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2022; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030; một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách; việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc các lĩnh vực: khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, lao động, thương binh và xã hội, cũng như nhiều nội dung quan trọng khác.


 HẢI LĂNG

.

các thông tin tiện ích