Rà soát dự thảo báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 18/11/2021, 22:20 [GMT+7]

Rà soát dự thảo báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị

Sáng 18-11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Tổ biên tập của tỉnh rà soát nội dung dự thảo báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập tập trung thảo luận về nội dung các kiến nghị của dự thảo báo cáo (lần 3) như: Kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét, đồng ý chủ trương có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Khánh Hoà nói chung và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu Kinh tế Vân Phong nói riêng; Bộ Tài chính xem xét giữ mức tỷ lệ điều tiết cho địa phương khoảng 95% khi xây dựng tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách Trung ương và địa phương; kiến nghị các nội dung về quản lý quy hoạch, tổ chức bộ máy, biên chế, trong đó cho phép tỉnh sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68…

Ông Nguyễn Anh Tuấn giao Tổ biên tập tổng hợp các ý kiến, có kế thừa những chính sách đặc thù của 4 tỉnh, thành (Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên- Huế, Hải Phòng) vừa được Quốc hội thông qua, đồng thời gắn với đặc thù riêng của tỉnh; lưu ý cơ chế về quy hoạch khi Khánh Hòa trong tương lai đón nhiều nhà đầu tư lớn. Những nội dung về chính sách phát triển cho Khu Kinh tế Vân Phong, thẩm quyền và hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất... nên có văn bản đề xuất cụ thể riêng.


Dự thảo báo cáo Đề án gồm 4 phần. Cùng với báo cáo, theo yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương, Tổ biên tập của tỉnh đã xây dựng 4 tham luận để làm rõ hơn các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.


X.T

 

.

các thông tin tiện ích