09:11, 25/11/2021

Hội thảo phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển công nghệ cao, bền vững

Chiều 25-11, Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển công nghệ cao, bền vững.

Chiều 25-11, Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển công nghệ cao, bền vững. Tham dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình NTTS của tỉnh trong thời gian qua; tiềm năng, định hướng phát triển ngành NTTS của tỉnh. Các đại biểu cũng đã  đề xuất một số định hướng phát triển NTTS, nhất là trên vùng biển mở theo hướng công nghệ cao, bền vững.


Ông Nguyễn Hải Ninh khẳng định tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển NTTS trên biển và đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích, triển khai hiệu quả nuôi biển theo hướng công nghệ cao và bền vững, nhất là chính sách tín dụng dành cho người dân, doanh nghiệp đầu tư nuôi; kết nối doanh nghiệp - người nuôi trong tỉnh để phát triển theo chuỗi giá trị gia tăng; quan tâm đến lợi ích của người dân trong việc chuyển đổi. Ông cũng hoan nghênh đề xuất của Công ty Cổ phần nhựa Super Trường Phát về đầu tư thí điểm mô hình chuyển đổi vật liệu nuôi biển truyền thống sang hướng bền vững bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại Khánh Hòa. Ông mong muốn các nhà khoa học, các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến, sáng kiến về phát triển NTTS biển, nhất là nuôi xa bờ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi nhằm đưa NTTS trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh...  


HẢI LĂNG