05:11, 25/11/2021

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Hôm nay (25-11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có những đánh giá về kết quả nổi bật mà các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm nay (25-11), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có những đánh giá về kết quả nổi bật mà các cấp Hội LHPN trên toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.


- Xin ông chia sẻ những đánh giá về vai trò của PN trên các lĩnh vực và kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN trên toàn tỉnh trong thời gian qua?


- Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, PN luôn đóng vai trò quan trọng, tích cực đối với sự phát triển của dân tộc. Lớp lớp thế hệ PN Việt Nam vẫn luôn tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, lòng nhân ái, đức hy sinh cao cả, không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà trung thu cho Mái ấm Đại An (TP. Cam Ranh).

Ông Nguyễn Hải Ninh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà trung thu cho Mái ấm Đại An (TP. Cam Ranh).


Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chúng ta vui mừng nhận thấy sự phát triển không ngừng của PN Khánh Hòa, thể hiện ở những kết quả nổi bật trong hoạt động hội và các phong trào PN. Các cấp hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Điều đáng phấn khởi là cả 7/7 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XIII đề ra đều đạt và vượt đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong 5 năm, đã có 3.623 gương điển hình PN, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực, 1.672 tổ tiết kiệm giúp nhau; thành lập được 2 hợp tác xã và 20 tổ hợp tác với 200 thành viên tham gia; giúp 14.077 hộ PN nghèo thoát nghèo, phối hợp hỗ trợ tư vấn và dạy nghề cho 27.591 lao động nữ. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động từ thiện, vận động hỗ trợ xây dựng 254 “Mái ấm tình thương”, tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em khuyết tật; ủng hộ các khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được quan tâm. Các cấp hội đã chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút đông đảo PN tham gia tổ chức hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét và ngày càng đi vào thực chất.


Trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, PN có nhiều đóng góp quan trọng. Công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện tham gia vào các vị trí lãnh đạo; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 14%; cấp huyện đạt 19%, với 16 nữ/89 Ủy viên Ban Thường vụ (chiếm 18%), 2 nữ là Phó Bí thư; cấp xã đạt 30%, với 91 nữ/567 Ủy viên Ban Thường vụ (đạt 16%), có 28 nữ Bí thư, 44 nữ Phó Bí thư. Nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 16,67% (10 đại biểu nữ/52 đại biểu); cấp huyện 21,71% (66 đại biểu nữ/304 đại biểu) và cấp xã đạt 27,03% (974 đại biểu nữ/3.604 đại biểu).


Những kết quả đạt được trong các phong trào và hoạt động của Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...


Qua các phong trào thi đua yêu nước, cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều tấm gương PN điển hình tiên tiến. Hình ảnh các nữ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch của tỉnh và xung phong tình nguyện tham gia những đoàn công tác hỗ trợ các địa phương phía nam chống dịch là minh chứng cụ thể khẳng định phẩm chất đạo đức của PN Khánh Hòa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa tích cực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, vừa chăm lo xây đắp gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Những đóng góp của các cấp hội, hội viên, PN trong tỉnh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào "Phụ nữ Khánh Hòa nói không với rác thải nhựa" (tháng 7-2019).


- Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh xác định 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và xây dựng những giải pháp cụ thể để thực hiện. Theo ông, Hội LHPN các cấp cần tập trung vào những nội dung gì?


- Phát huy kết quả đã đạt được, để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội PN trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:  


Một là, các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền cho PN nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác PN; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, hội viên để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội PN các cấp đã đề ra.


Hai là, tăng cường vận động, hỗ trợ PN sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động của hội với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế hiệu quả do PN làm chủ, tham gia “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động hỗ trợ PN nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương và của đất nước. Cùng với đó, hỗ trợ các tầng lớp PN chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho PN tham gia các hoạt động xã hội, nhất là đối với PN ở vùng nông thôn, vùng miền núi khó khăn.


Ba là, tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng người PN Khánh Hòa năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”... Hội LHPN các cấp phải là nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; tiếp tục giữ gìn, bồi đắp, phát huy các truyền thống tốt đẹp của PN Khánh Hòa; xây dựng người PN Khánh Hòa trong thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương, là nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là lực lượng tiên phong trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của PN, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.


Bốn là, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu những chị em có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


- Xin cảm ơn ông!


THIỆN TÂM