09:11, 03/11/2021

Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 19 của Bộ Chính trị

Sáng 3-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 19 ngày 14-10-2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật (XDPL) nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV...

Sáng 3-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 19 ngày 14-10-2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật (XDPL) nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
 
1
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Trên cơ sở đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19. Theo đó, mục tiêu của công tác XDPL nhiệm kỳ Quốc hội này là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra. Định hướng tổng thể là tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Quá trình triển khai cần chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Đề án đã đề xuất 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể, 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện. 

 

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các cơ quan Trung ương sớm triển khai Chương trình XDPL nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương trong công tác XDPL.
 
 
N.V