09:11, 03/11/2021

Góp ý hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040

Ngày 3-11, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040...

Ngày 3-11, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.
 
Theo dự thảo đồ án, thành phố sẽ được quy hoạch là đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh; là trung tâm kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục đào tạo và y tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; là trung tâm thương mại - tài chính, dịch vụ hàng hải của vùng Nam Trung Bộ và cả nước; có vai trò và vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển. 
 
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện đồ án trong tháng 11 hoặc tháng 12-2021; UBND TP. Nha Trang khẩn trương xây dựng phương án và thực hiện chỉnh trang đô thị, lập kế hoạch chi tiết về việc chỉnh trang báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ trong quá trình thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý tưởng về quy hoạch ga Nha Trang, các khu “đô thị cổ”, hệ thống cây xanh trong nội thành… Đơn vị tư vấn tiếp thu góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương để điều chỉnh dự thảo đồ án phù hợp… 
 
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nội dung đồ án đã đạt gần 90%. Thời gian tới, các ngành tiếp tục nghiên cứu tài liệu mới của đơn vị tư vấn để góp ý bằng văn bản, trong đó cập nhật số liệu, đưa ra các đề xuất ý tưởng cho đồ án quy hoạch... 
 
VĂN KỲ